សេចក្តីណែនាំសង្ខេប

qmi-cambodiaហ្គ្រែនធ្វីន គឺជារោង​ចក្រ​កាត់​ដេរ ដ៏​ជំនាញ​មួយ ដែល​មានទស្សន:វិស័យ ក្នុងការធ្វើ​ជំនួញ រយ:​ពេល​វែង និងយក​ចិត្តទុកដាក់​លើការ​ឆ្នៃប្រឌិត​ គុណភាព និង​ភាពសុចរិត។ ពួក​យើង​ចាប់​ផ្តើម​ផលិត ដូចជា​សំលៀកបំពាក់ ដើរលេងកំសាន្ត ដើរលេងសមុទ្រ និងសំលៀក​បំពាក់​កីឡារ បន្ទាប់មក​យើង​ក៏​បាន​ឈាន​ជើង​ចូល​ទៅ​ដល់​ផ្នែក​ជំនាញ​សំខាន់​ៗផ្សេង​ទៀត ដើម្បី​ឈរ​ជើងអោយនឹង និងមាន​ស្ថេរភាព ក្នុងការធ្វើជំនួញ។

ដើម្បី​ផលិត​បាននូវ​ផលិតផល​ដែល​មានលក្ខណះ​ពិសេសច្រើន យើង​បាន​បង្កើត​ឡើង នូវក្រុម​ប្រតិបត្តិការ ​ស្រាវ​ជ្រាវ និង​អភិវឌ្ឍន៏ ក្នុងគោលដៅ​​ ជានិច្ចកាល​វិនិយោគ ទៅលើ​លក្ខណះ​ពិសេស និង​សេវាកម្ម​ សំរាប់​បំពេញ​ តំរូវការរបស់​អតិថិជន ដោយ​ប្រើ​វិធីសាស្ត្រ ចង​ចំណង​មិត្តភាព​ជាមួយ​ពួក​គាត់។

explore new application needs, and develop demand-oriented products, and a continuation of competitive advantage to open up new market opportunities; short-term product development, and actively expand the depth and breadth of product research and development level. 
Growth to achieve profit multiples the breakthrough ten billion performance goals.
Long-term development will expand the scale of business operations through product diversification, active R & D investment in innovative technology.

Looking at the world to seek opportunities for international cooperation, and cultivate technical talent globally competitive.
Acceleration technology raise the level of implementation of innovative ideas.